Název projektu: Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice

Logo Evropský fond pro regionální rozvoj.

​​Trvání projektu: 2018–2019
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“
Celkové náklady: 10,3 mil. Kč
Lokalizace území: Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Lednice
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: VEGI, s. r. o., 2016, hlavní projektant Ing. Radomír Foukal, Realizace stavby: Zvánovec, a.s., Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Halaš

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení hydrologických poměrů na lokalitě, které povedou k posílení biodiverzity na území MZCHÚ - umožnění udržet výšku vodní hladiny v hnízdním období na stabilní kótě bez rizika zaplavování sousedních pozemků a snížení vodní hladiny v pohnízdním období tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro protahující bahňáky a zároveň byl v mokřadu udržen takový vodní sloupec, který zajistí dlouhodobé přežití zvláště chráněných druhů jakým je např. svinutec tenký (Anisus vorticulus) nebo pijavka lékařská (Hirudo medicinalis).

Realizovaná opatření:

  • vypuštění mokřadu, výlov a záchranný odchyt pijavice lékařské a obojživelníků,
  • odtěžení sedimentů o předpokládané kubatuře cca 19 tis. m3,
  • uložení odvodněného sedimentu na navýšení břehů a ostrůvků,
  • rekonstrukce manipulačního objektu.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.
Revitalizace Pastviska u Lednice.