Pro všechny milovníky květeny Českého ráje je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Hadí mord nízký

Hadí mord nízký

Tato rostlina roste na loukách a pastvinách. Její kořen byl zřejmě tvarem a vzhledem připodobňován k hadu. Z lidové moudrosti je možné uvést například, že po vložení do úst hadovi ten zahyne a další jej uvádí jako účinný lék proti hadímu kousnutí.

More information
Kokrhel menší

Kokrhel menší

Poloparazitická rostlina luk, pastvin a lesních lemů. Na svých kořenech má přísavky, kterými se přichytává na hostitelské rostliny. I když má listy zelené, kde probíhá fotosyntéza, odebírá z kořenů jiných rostlin vodu a živné soli.

More information
Kosatec sibiřský

Kosatec sibiřský

V Českém ráji se vyskytuje vzácně až roztroušeně. Roste na rašelinných a slatinných loukách, v lesních lemech, křovinách a mokřadech. Patří mezi ohrožené druhy naší květeny.

More information
Okrotice červená

Okrotice červená

More information
Prstnatec májový

Prstnatec májový

Roste jak na kyselých tak vápnitých stanovištích. Nalezneme ho převážně na slatinách, mokrých loukách a prameništích. Zpravidla můžeme nalézt větší množství rostlin pohromadě. Své vědecké i české jméno dostal podle prstnatě dělených hlíz. Přestože patří mezi jednu z našich nejčastějších orchidejí, jedná se o ohrožený druh české květeny.

More information
Pětiprstka žežulník

Pětiprstka žežulník

Nalezneme ji na sušších loukách, pastvinách a stráních od pahorkatin až do hor. Její dlouhá a tenká ostruha nám napovídá, že jejími opylovači jsou denní i noční motýli, kteří dokážou prostrčit sosák do trubky jejím ústím, užším než 1 mm. Řadí se k ohroženým druhům.

More information
Střevíčník pantoflíček

Střevíčník pantoflíček

Střevíčník je vytrvalá a dlouhověká bylina, která může žít i několik desítek let. Jeho opylení obstarává hmyz (většinou samotářské včely), které při hledání nektaru spadnou do dolního žlutého pysku a při cestě ven z kluzkého vnitřku se musí protlačit kolem pohlavních orgánů a nalepí na sebe pyl. Rozmnožuje se buď generativně velmi drobnými semeny, která dozrávají v tobolkách, nebo vegetativně rozrůstáním trsů pomocí podzemních oddenků. Klíčení semen není možné bez přítomnosti symbiotických hub. Jedná se o silně ohrožený druh.

More information
Vachta trojlistá

Vachta trojlistá

Vyskytuje se na zamokřených a kyselých půdách rašelinišť a slatin. Najít ji můžeme také v mělkých tůních, především na slunných stanovištích. Dříve se používala na žaludeční potíže. Nyní je ohroženým druhem.

More information
Ďáblík bahenní

Ďáblík bahenní

Rostlina má ráda močály, břehy rybníků a lesních tůní. Jeho nepříjemně páchnoucí květy lákají masařky a malé brouky. Pletivo semen v sobě uzavírá vzduch, mohou proto plavat na vodní hladině. V ČR ohrožený druh.

More information
Žebratka bahenní

Žebratka bahenní

Nalezneme ji mezi plovoucími rostlinami v mělkých stojatých vodách, příkopech a rašelinných jezírkách. Vzhledem k ojedinělosti vhodných biotopů je i rostlina rozšířena vzácně a její výskyt je někdy přechodnou záležitostí. Lidově bývá nazývána také vodní žebříček a perutník.

More information

Všechny rostliny

Hadí mord nízký (Scorzonera humilis).
Hadí mord nízký

Tato rostlina roste na loukách a pastvinách. Její kořen byl zřejmě tvarem a vzhledem připodobňován k hadu. Z lidové moudrosti je možné uvést například, že po vložení do úst hadovi ten zahyne a další jej uvádí jako účinný lék proti hadímu kousnutí.

More information
Kokrhel menší (Rhinanthus minor).
Kokrhel menší

Poloparazitická rostlina luk, pastvin a lesních lemů. Na svých kořenech má přísavky, kterými se přichytává na hostitelské rostliny. I když má listy zelené, kde probíhá fotosyntéza, odebírá z kořenů jiných rostlin vodu a živné soli.

More information
Kosatec sibiřský (Iris sibirica).
Kosatec sibiřský

V Českém ráji se vyskytuje vzácně až roztroušeně. Roste na rašelinných a slatinných loukách, v lesních lemech, křovinách a mokřadech. Patří mezi ohrožené druhy naší květeny.

More information
Okrotice červená (Cephalanthera rubra).
Okrotice červená

More information
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).
Prstnatec májový

Roste jak na kyselých tak vápnitých stanovištích. Nalezneme ho převážně na slatinách, mokrých loukách a prameništích. Zpravidla můžeme nalézt větší množství rostlin pohromadě. Své vědecké i české jméno dostal podle prstnatě dělených hlíz. Přestože patří mezi jednu z našich nejčastějších orchidejí, jedná se o ohrožený druh české květeny.

More information
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea).
Pětiprstka žežulník

Nalezneme ji na sušších loukách, pastvinách a stráních od pahorkatin až do hor. Její dlouhá a tenká ostruha nám napovídá, že jejími opylovači jsou denní i noční motýli, kteří dokážou prostrčit sosák do trubky jejím ústím, užším než 1 mm. Řadí se k ohroženým druhům.

More information
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).
Střevíčník pantoflíček

Střevíčník je vytrvalá a dlouhověká bylina, která může žít i několik desítek let. Jeho opylení obstarává hmyz (většinou samotářské včely), které při hledání nektaru spadnou do dolního žlutého pysku a při cestě ven z kluzkého vnitřku se musí protlačit kolem pohlavních orgánů a nalepí na sebe pyl. Rozmnožuje se buď generativně velmi drobnými semeny, která dozrávají v tobolkách, nebo vegetativně rozrůstáním trsů pomocí podzemních oddenků. Klíčení semen není možné bez přítomnosti symbiotických hub. Jedná se o silně ohrožený druh.

More information
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).
Vachta trojlistá

Vyskytuje se na zamokřených a kyselých půdách rašelinišť a slatin. Najít ji můžeme také v mělkých tůních, především na slunných stanovištích. Dříve se používala na žaludeční potíže. Nyní je ohroženým druhem.

More information
Ďáblík bahenní (Calla palustris).
Ďáblík bahenní

Rostlina má ráda močály, břehy rybníků a lesních tůní. Jeho nepříjemně páchnoucí květy lákají masařky a malé brouky. Pletivo semen v sobě uzavírá vzduch, mohou proto plavat na vodní hladině. V ČR ohrožený druh.

More information
Žebratka bahenní (Hottonia palustris).
Žebratka bahenní

Nalezneme ji mezi plovoucími rostlinami v mělkých stojatých vodách, příkopech a rašelinných jezírkách. Vzhledem k ojedinělosti vhodných biotopů je i rostlina rozšířena vzácně a její výskyt je někdy přechodnou záležitostí. Lidově bývá nazývána také vodní žebříček a perutník.

More information