Péče o přírodu a krajinu, kterou zajišťuje AOPK ČR je financována z národních dotačních programů:

  • Program péče o krajinu (PPK),
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), podprogram Správa nezcizitelného státního majetku,
  • Evropské zdroje, aktuálně zejména Operační program životní prostředí nebo program LIFE,                                                                            Projekty AOPK ČR z TP OPŽP

AOPK ČR zároveň zajišťuje administraci vybraných dotačních programů.

Financování péče o přírodu a krajinu

Získejte podrobné informace o dotačních programech pro péči o přírodu a krajinu včetně nákladů obvyklých opatření na samosatném webu Financování péče o přírodu a krajinu.

Více informací