Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Další instituce resortu životního prostředí

Výstupy z konferencí a seminářů

Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou

Příležitost ke změně?

Více

Konference

K vybraným otázkám praktické ochrany přírody

Více

Conference on Large Carnivore

Protection in the Carpathians

Více