null Botanická zahrada Teplice

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Botanická zahrada Teplice, p. o.
Smlouva o vzájemné spolupráci na ochraně vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména druhů, pro které je realizován záchranný program nebo regionální akční plán 1. 11. 2023 Odbor zvláštní ochrany přírody