null Kochánovické kuňkání

AOPK ČR, Regionální pracoviště Vysočina

Kochánovické kuňkání

19. 4. 2024

Bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovickém údolí u Slatiňan se po loňské razantní proměně postupně stává rájem pro žáby a čolky.

Díky zrušení plošného podpovrchového odvodnění melioračním drenážním systémem, revitalizaci potoka a vytvoření mnoha tůní lokalitu postupně osídluje celé spektrum vzácných druhů živočichů i rostlin vázaných na mokřadní prostředí.

Soustava tůní na Kochánovické střelnici. foto: Zuzana Růžičková

Přesvědčit se o tom můžete během komentované vycházky, kterou tam pořádají ve čtvrtek 25. dubna odborníci ze Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory v Nasavrkách.

Sraz účastníků vycházky bude v 17 hod. na parkovišti školícího centra Policie ČR v Kochánovicích - viz https://www.nature.cz/web/chko-zelezne-hory/-/kochanovicke-kunkani

Kochánovice - střelnice, foto: Zuzana Růžičková

Kochánovice - střelnice, foto: Zuzana Růžičková

ropucha obecná, foto: Daniela Hlinková

ropucha obecná, foto: Daniela Hlinková

skokan hnědý, foto: AOPK ČR

skokan hnědý, foto: archiv AOPK ČR

čolek obecný, foto: Lenka Jeřábková

čolek obecný, foto: Lenka Jeřábková

rosnička zelená, foto: Petra Doležalová

rosnička zelená, foto: Petra Doležalová

čolek horský, foto: Luděk Čech

čolek horský, foto: Luděk Čech