null Sršeň asijská v České republice zatím pozorována nebyla

Sršeň asijská v České republice zatím pozorována nebyla

12. 7. 2023

Lidé nám v současné době zasílají hlášení s podezřením na výskyt tohoto druhu u nás. Na základě zaslaných fotografií však sršeň asijská nebyla dosud potvrzena. S tímto druhem se ale již setkávají naši západní sousedé.

I díky všímavosti německé veřejnosti a rychlým zásahům místních kompetentních složek se naštěstí daří postup sršně asijské znatelně zpomalovat. Nejbližší potvrzený výskyt pochází  z nejzápadnějšího výběžku Bavorska, východně od Frankfurtu. Nahlášená pozorování v Německu je možné prohlížet na webových stránkách k sršni asijské zde

V ČR se na nevyhnutelný přílet tohoto druhu také připravujeme (viz únorová konference PSNV k sršni asijskémetodika Sršeň asijská, její biologie, monitoring, kontrola a prevence šíření a leták k sršni. Chystá se taktéž mobilní aplikace k hlášení pozorování. Fotografie, které nám lidé doposud zaslali, zachycují jiné druhy - nejčastěji se jedná o vosy prostřední, drvodělky, pilořitky, nesytky, případně netradičně zbarvené jedince naší sršně obecné.

Děkujeme všem za všímavost a prosíme o zasílání nálezů na invaznidruhy@nature.cz. Důležité je připojit také fotografii. Včasné odhalení výskytu povede k rychlému zásahu proti sršni a znesnadnění jejího usazení na našem území.