Odebírat RSS

null Výzva TA ČR program Prostředí pro život

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Výzva TA ČR – program Prostředí pro život

13. 7. 2023

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 24. 8. 2023.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 12. 7. 2023 sedmou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

V případě zájmu o uplatnění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako aplikačního garanta (podprogram 1, prioritní výzkumné cíle 3.17, 3.18 a 3.19) posílejte žádost spolu s formulářem TA ČR Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků a s formulářem AOPK ČR Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků (zahrnuje anotaci projektu) na e-mailovou adresu karel.chobot@nature.cz, a to nejpozději do 24. 8. 2023.

V případě zájmu o uplatnění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako uživatele výstupů/výsledků (podprogram 2) posílejte žádost spolu s návrhem Potvrzení zájmu o výstupy projektu na e-mailovou adresu podpora.vyzkumu@nature.cz, a to nejpozději do 24. 8. 2023. 

Po uvedeném datu již není možné garantovat vyřízení žádostí do konce soutěžní lhůty. Doporučujeme žadatelům projednat uplatnění výstupů/výsledků s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu samostatně (např. pokud požadujete uplatnění výstupů/výsledků k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte: „PPŽ–název návrhu projektu (případně kód projektu)“.

Upozornění: U výsledku druhu NmetS směřujícímu za AOPK ČR je nezbytné zaslat spolu s žádostí a návrhem Potvrzení i standardizovaný formulář TA ČR pro druh výsledku NmetS.

Úvodní foto: Lucie Záhorová