Odebírat RSS

null Moták pochop v Českém krasu

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Moták pochop v Českém krasu

11. 7. 2023

Monitoring a kroužkování motáka pochopa v Českém krasu v roce 2023.

V roce 2023 bylo hnízdění motáka pochopa zaznamenáno na 11 lokalitách CHKO Český kras a jejím bezprostředním okolí. V porovnání s předchozími lety nedošlo v počtu hnízdění k žádné změně. Obsazena byla všechna tradiční hnízdiště, která se většinou nacházejí v podmáčených rákosinách poblíž rybníků nebo slepých ramen potoků a řeky Berounky.

Na 6 lokalitách bylo hnízdění úspěšné, tedy mláďata se vylíhla a v pravý čas opustila hnízdo. Na 5 z nich se povedlo okroužkovat celkem 16 mláďat. Naopak na 5 lokalitách bylo zahnízdění neúspěšné. Pravděpodobně došlo k predaci vajec a mláďat prasetem divokým. V jednom případě asi mývalem severním - jeho otisky stop v blízkosti hnízda ho činí vážně podezřelým.

Velkým problémem pro úspěšné vyvedení mláďat motáka pochopa je snižování vodní hladiny na rybnících a vysychání rákosin. Přemnožená prasata divoká a další predátoři se pak snadno a často i suchou nohou dostanou k pochoutce v podobě ptačích vajec nebo i mláďat.

 

Ze života motáka pochopa

 • Je velký asi jako káně, ale útlejší s delším ocasem. Hnědě zbarvený s hnědorezavým břichem, žlutou hlavou a krkem.  Přes oči má hnědý pruh.
 • Výrazný je jeho pohlavní dimorfismus.
 • Samec má stříbřitě šedý ocas a také na křídlech má šedé plochy, špičky křídel jsou černé.
 • Samice je větší a težší, jednobarevně hnědá, celkově tmavší než samec, jen vrch hlavy má světlý, smetanový (připomínající žlutou čepičku) a bílý kostřec.
 • Mladí ptáci jsou jednobarevně hnědí, ještě tmavší než samice a bez čepičky.
 • Preferuje otevřenou krajinu, hnízdí v rákosových porostech nebo podobně vzrostlých polních kulturách v blízkosti vody.
 • Hnízdo staví ze stébel a malých větví přímo na zemi nebo v hustém rákosu těsně nad vodou.
 • Mívá 3 – 4 někdy až 6 mláďat.
 • Dravec, jeho potrava jsou drobní hlodavci a jiní savci, ryby i ptáci.
 • Pochop létá nízkým, značně neurovnaným (jakoby potácivým) letem, který mu umožňuje vyhledávat potravu na zemi i ve vodě. Nikdy neloví ve vzduchu.
 • Zatímco většina dravců u nás i zimuje, tak moták pochop i jeho příbuzný moták lužní jsou tažní.
 • Zimuje v jižní Evropě a Africe.
Rybník Obora.

Rybník Obora, hnízdiště motáka pochopa, foto Hana Hofmeisterová

Okroužkované mládě motáka pochopa.

Okroužkované mládě motáka pochopa, foto Hana Hofmeisterová

Otevřená krajina s rákosinou, hnízdiště motáka pochopa.

Otevřená krajina s rákosinou, hnízdiště motáka pochopa. Foto Hana Hofmeisterová