AOPK ČR, Správa CHKO Český kras
zve na odborný seminář a setkání krasových badatelů a ochranářů

Český kras včera, dnes a zítra

u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras
 

výroční logo CHKO Český krasSlavnostní zahájení pro zvané v sídle Senátu Parlamentu ČR: 2. 11. 2022
V případě zájmu o bližší informace pište na adresu kveta.cernohlavkova @ nature.cz.

Odborná konference pro registrované ve Svatojánské koleji, klášteře ve Svatém Janu pod Skalou: 3. - 4. 11. 2022
 

PROGRAM:

Program ke stažení

Čtvrtek 3. 11. 2022

dopoledne – exkurze v okolí Sv. Jana (na Třesinu): ochranářský management skalních stepí a řídkých lesů, skalní vyhlídky, historie osídlení a krajiny

odpoledne – odborné přednášky a diskuse shrnující význam oblasti (Karel Žák, Ivan Horáček, Lucie Juřičková, David Král, Tomáš Tichý a mnozí další):

   - geologie, geomorfologie a paleontologie

   - vývoj přírody spolu s lidmi

   - rostliny a živočichové

večer – společenské setkání a prohlídka kláštera

 

Pátek 4. 11. 2022

dopoledne – odborné přednášky a diskuse, „case studies“ z Českého krasu:

   - výzkum, příroda v procesu - co z toho plyne pro ochranu přírody

   - krajinný ráz, územní plánování a výstavba

   - praktická péče o přírodu a krajinu

   - prezentace a popularizace přírodních hodnot

 

Na co se můžete těšit?

Shrnující přednášky:

 • Přehled a novinky z geologie, geomorfologie, výzkumu jeskyní a paleontologie (Karel Žák, Petr Budil)
 • Pleistocenní obratlovce z krasových sedimentů (Ivan Horáček)
 • Měkkýše a jejich výpověď o vývoji přírody v poledové době (Lucie Juřičková)
 • Biogeografické souvislosti českokrasových doubrav a lesostepí (Jan Roleček)
 • Historický pohled na geobotanický výzkum v Českém krasu (Jarmila Kubíková)
 • Shrnutí významu Českého krasu z hlediska hmyzu (Lucie Hrůzová, David Král) a rostlin (Tomáš Tichý)

Mnoho krátkých case-studies představující výzkum a ochranu přírody v oblasti v posledních letech:

Lesy

 • Obnova a výzkum středních lesů
 • Jak přezvěření ničí vegetaci v Karlickém údolí (Petr Karlík a kol.)
 • Hrábě jako nástroj ochrany diverzity světlých lesů (Jana Doudová, Jan Douda a kol.)
 • Druhově bohatá vegetace interiérů menších lesních fragmentů Českého krasu (Jeňýk Hofmeister a kol.)

Vegetace v procesu

 • Sukcese na opuštěných polích v Českém krasu po téměř 50 letech (Karel Prach)
 • Posuny v mikromozaice stepního trávníku na Stražišti v dlouhodobém sledování (Petr Petřík a kol.)
 • Změny flory a vegetace Velké hory (Vojtěch Míšek)
 • 15 let sledování biodiverzity lesního podrostu (Jiří Vaníček, Radim Hédl a kol.)

Zoologický výzkum

 • Výsledky každoročních sčítání netopýrů (Vladimír Hanzal)
 • Novinky ve fauně motýlů českého krasu (Petr Heřman)
 • Čáp černý hnízdil v Českém krasu (František Pojer)
 • Mapování hnízdění ledňáčka (Jaroslav Veselý, Alena Hadravová)
 • Sledování průtahu pěnic černohlavých při dlouhodobých odchytech ptáků u Chotče (Jaroslav Cepák)​​​​​​​

Praktická ochrana přírody a krajinného rázu, prezentace a popularizace

 • Z počátků vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras (Petr Moucha)
 • Současný ochranářský management a činnost AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správy CHKO Český kras, priority a rezervy (kolektiv pracovníků CHKO)
 • Co děláme pro veřejnost (Hana Hofmeisterová)
 • Vytváření a formování znalosti o krajině na naučné stezce Srdcem Českého krasu (Karolína Pauknerová, Jiří Woitsch)
 • „Jak stavět v CHKO:“ Od předpisu k praxi (Cyril Říha a kol.)
 • Aktivity spolku Třesina, management zejména pro záchranu motýlů (Pavel Skala a kol.)
 • Pastva v Českém krasu pohledem místního ekologického zemědělce (Jakub Rumler)

Změna programu vyhrazena.

Účastnický poplatek 600 Kč (studenti 300 Kč) slouží k úhradě organizačních nákladů (sálu), občerstvení a jídla na večer. Ubytování a obědy si přihlášení platí zvlášť sami.

Kapacita konference je v současné chvíli naplněna, registrace byla ukončena. V případně zájmu můžete kontaktovat koordinátorku Hanu Hofmeisterovou, hana.hofmeisterova @ nature.cz, případně vás zaregistrujeme podle aktuální kapacitní situace.