Odebírat RSS

null Probíhá mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech

AOPK ČR, ústředí

Probíhá mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech

23. 2. 2021

Stopy rysů, vlků a medvědů tu budou od čtvrtka hledat pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž součástí jsou správy chráněných krajinných oblastí, a další dobrovolní spolupracovníci.

Akce bude probíhat ve spolupráci s Hnutím DUHA a ve stejnou dobu se budou šelmy monitorovat i na území slovenské CHKO Kysuce. V CHKO Beskydy mapování proběhne již po sedmatřicáté, CHKO Bílé Karpaty se přidává podruhé.  

„První mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy se uskutečnilo v roce 1984. Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území pohybuje. Sledujeme také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké migrační trasy využívají při svém pohybu krajinou. Podle posledních odhadů se například v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska vyskytuje kolem 10 rysů.  Převážně na slovenské straně Javorníků se zdržuje větší vlčí smečka, zatímco na území CHKO Beskydy se nadále pohybují spíše jednotliví vlci.  Do Slezských Beskyd přecházejí vlci z Polska. O medvědici Emě, která se přesunula z Beskyd na Slovensko, už nemáme žádné zprávy. Na jaře 2020 byly zaznamenány dva případy medvědích škod na včelstvech ve Veřovických vrších a ve východní části Moravskoslezských Beskyd. Později byl výskyt medvěda potvrzen na slovenské straně Javorníků. Je možné, že kvůli stále častějšímu vyrušování lidmi se medvědi zdržují v nejodlehlejších lokalitách, kde unikají pozornosti,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy, která mapování každoročně koordinuje.  

Při sledování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky - podle množství sněhu v horách. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky mapování vyhodnocuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  Závěrečná zpráva ze „sčítání“ bude k dispozici zhruba za měsíc.

Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze ochrany přírody a využity při ochraně těchto vzácných šelem.  

Beskydy jsou jediným místem, kde u nás tyto tři druhy velkých šelem žijí. Zatímco vlka a rysa můžete u nás spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska.  Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR celoročně chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Počet šelem v Beskydech souvisí s aktuálním stavem populací těchto druhů na Slovensku a v Polsku.  V Evropě byly zpracovány akční plány na ochranu velkých šelem, velký důraz se klade na spolupráci jednotlivých států -  v případě ochrany beskydské přírody pokračuje dlouhodobá spolupráce se slovenskou ochranou přírody.

Akce proběhne v terénu a za dodržování všech platných opatření.


Foto: Dana Bartošová a Archiv AOPK ČR

mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech, foto: Dana Bartošová

mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech, foto: Dana Bartošová

mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech, foto: archiv AOPK ČR

mapování výskytu velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech, foto: archiv AOPK ČR