Odebírat RSS

null Chráněná krajinná oblast Soutok je příležitostí k ukončení komářích kalamit

AOPK ČR, ústředí

Chráněná krajinná oblast Soutok je příležitostí k ukončení komářích kalamit

19. 9. 2023

Při předjednávání CHKO Soutok v první polovině tohoto roku Agentura ochrany přírody a krajiny ČR identifikovala několik problémů, kterým je třeba se bezodkladně věnovat. Patří mezi ně komáří kalamity.

Právě proto AOPK ČR připravuje návrh finanční podpory pro navržení a vytvoření integrovaného systému prevence těchto kalamit v lužních chráněných krajinných oblastech. 

„Pro přežití lužních lesů na Soutoku je klíčové, aby se tu podařilo obnovit vodní režim, který do nich přivede tolik potřebné záplavy. Tomu by měla pomoci například výstavba klapkového jezu na řece Dyji připravovaná Lesy ČR s.p. Považujeme však za nutné, aby zároveň byla realizována opatření proti přemnožení komárů, které negativně ovlivňuje zdraví a kvalitu života místních obyvatel,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Nyní zásahy proti komárům realizují města a obce v regionu za odborné spolupráce s krajskou hygienickou stanicí a za podpory Jihomoravského kraje, na svých pozemcích zasahuje Lesní závod Židlochovice i AOPK ČR. Doposud se však jedná o nekoordinovaný postup, který není pro prevenci kalamit dostačující. To se ukázalo i během letošního léta.  

Změnu tohoto stavu přináší aktuálně projednávaný záměr vyhlášení CHKO Soutok. AOPK ČR má totiž zkušenosti se systematických řešením v jiných CHKO, například v Litovelském Pomoraví, a proto již iniciovala jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, obcemi a krajskou hygienickou stanicí s cílem zpracování návrhu a vytvoření integrovaného systému prevence komářích kalamit na Soutoku. Z těchto jednání vyplynul zájem všech zúčastněných se na řešení podílet. Výsledkem by měla být systematická podpora vytvoření monitorovací sítě a podpora včasné a správné realizace opatření za využití moderních technologií v rámci speciálního podpůrného programu Státního fondu životního prostředí.

„Ačkoli se vyhlášení CHKO Soutok teprve připravuje, začali jsme se kromě komářích kalamit věnovat i řadě dalších témat, která vyžadují koordinovaný přístup. Připravují se například zásahy proti ambrozii peřenolisté. Tento invazní rostlina se na Soutoku a v okolí explozivně šíří a její pyl je pro lidi významným alergenem. Ve spolupráci s hospodáři chystáme systémové změny v péči o nivní louky, aby zlepšilo jejich druhové složení, zvýšila jejich atraktivita pro opylovače a při senosečích umíralo méně zvířat. I v těchto oblastech bude vyhlášení CHKO přínosem,“ vypočítává Pavel Pešout. 

Foto Jan Miklín