Odebírat RSS

null Byla odstraněna nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec

AOPK ČR, ústředí

Byla odstraněna nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec

9. 2. 2021

Kriticky ohrožení sokoli mají opět klid ke hnízdění.

Během víkendu proběhla demontáž nelegálních ferrat v přírodní rezervaci Vrabinec.  Bez vědomí úřadů tu postupně vzniklo sedm nelegálních zajištěných cest, které poškodily zdejší cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky. Demontáž ferrat zajistila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří společně s obcí Těchlovice a Českým horolezeckým svazem.

„Staviteli byla v přestupkovém řízení vyměřena pokuta a zároveň byl vyzván k odstranění ferrat. Dlouhodobě však odmítá spolupracovat. Protože se blíží začátek hnízdní sezóny ptáků, odstranila obec Těchlovice, která je vlastníkem pozemků, ferraty na vlastní náklady. Pomocnou ruku podali místní horolezci a především jednotka Hasiči-Rescue. Horolezecké aktivity jsou na Vrabinci nadále povoleny, vyjma období hnízdění. Pěší turisté mohou do rezervace vstoupit po značených cestách,“ vysvětluje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdejší přírodu ferraty poškodily. Nejenže zmařily hnízdění sokolů, ale vysoký tlak návštěvníků vedl k intenzivnímu sešlapu dříve nedotčených skalních ploten s cennou florou. Utrpěla zejména část populace ohrožené tařice skalní. Masivní kovové prvky a lana ferrat narušily vzhled této krajinné dominanty a zároveň zasahovaly do pozůstatků středověkého hradu.

 „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozhodně nehodlá blokovat rozvoj sportovních aktivit v chráněných územích. Sportovci nezřídka velkou měrou přispívají k aktivní ochraně významných lokalit. Je však třeba, aby své záměry konzultovali a realizovali v souladu se zákony a dle odborných doporučení. V loňském roce bylo instalacemi nelegálních via ferrat v přírodních rezervacích zmařeno hnízdění sokolů na dvou ze čtyř přirozených skalních hnízdišť v Českém středohoří,“ dodává Petr Kříž.

Poznámky:

[1] Příroda Vrabince je cenná i z mezinárodního hlediska. Lokalita je proto součástí evropsky významné lokality Porta Bohemica.

[2] Kvůli nelegální ferratě se minulý rok také nezdařilo hnízdění sokolů na Kozím vrchu u Ústí nad Labem. Nelegální ferrata byla i zde odstraněna. Samice sokolů jsou na počátku hnízdění, a zejména při snášení a inkubaci vajec, velmi citlivé. Při pocitu ohrožení hnízdo nezřídka opustí. Velmi stresující je pro ně pohyb turistů a horolezců v blízkosti hnízda a nad jeho úrovní. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto každoročně uzavírají řadu míst, aby hnízdícím sokolům zajistili klid. V Českém středohoří se to týká Průčelské rokle nedaleko Brné nad Labem, Kozího vrchu, Vrabinci a části Vaňovských skal. I přes časté terénní kontroly někteří lidé dočasné uzavírky území nerespektují.

Foto: Stanislav Mitáč

demontáž prvků ferrat na Vrabinci, foto: Stanislav Mitáč

demontáž prvků ferrat na Vrabinci, foto: Stanislav Mitáč