null Kvůli bezpečnosti návštěvníků se musí pokácet některé suché smrky v přírodní rezervaci Údolí Doubravy

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

Kvůli bezpečnosti návštěvníků se musí pokácet některé suché smrky v přírodní rezervaci Údolí Doubravy

24. 5. 2023

Smrkové lesy v přírodní rezervaci masivně napadá kůrovec

Tisková zpráva
24. května 2023, Nasavrky, Chotěboř

Údolí řeky Doubravy nedaleko Chotěboře je pro turisty velmi atraktivní. Ročně tuto přírodní rezervaci navštíví desítky tisíc lidí různých věkových kategorií ze všech koutů republiky. Oblíbili si ji také učitelé a děti při školních výletech. Kvůli bezpečnosti návštěvníků je nyní nutné pokácet suché stromy, které by mohly ohrozit návštěvníky.

„Smrkové lesy v přírodní rezervaci masivně napadá kůrovec. Podél turistických tras se nyní nachází obrovské množství suchých stromů, které se mohou kdykoliv zřítit. Odumřely nejen jednotlivé stromy, ale i celé lesní porosty. Stezka prochází skalnatým údolím a suché stromy se tyčí na okolních svazích. Mohou se nejen zřítit přímo na stezku, ale také se po pádu sesunout dolů po svahu,“ říká Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Turistická a naučná stezka, která je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Vede hlavně na pozemcích města Chotěboř, a proto jsme v minulých dnech společně s vedením města celé údolí prošli, abychom společně našli způsob, jak zajistit bezpečnost návštěvníků a zároveň nepoškodit chráněné území,“ doplňuje Kopecký.

Celé údolí je přírodní rezervací a lesy, které se nacházejí na prudkých skalnatých svazích, jsou velmi důležité jak pro zachování zdejší přírody, tak pro svou půdoochrannou funkci. Klasická těžba s odvozem dřeva by mohla poškodit skály, nastartovat erozi půdy, nebo zničit ostatní vegetaci či živočichy. Jako nejlepší řešení se tak jeví pokácení odumřelých stromů, které by mohly dopadnout na stezku, a ponechání jejich dřeva na místě k zetlení. Stromy ve větší vzdálenosti od stezky káceny nebudou. Dřevo odumřelých stromů je přirozenou součástí lesa, poskytuje domov hmyzu a houbám a podílí se na koloběhu živin v přírodě. Ve stojících suchých stromech rádi hnízdí ptáci nebo nalézají úkryt netopýři a další živočichové.

„Kácení nebezpečných stromů začne v nejbližších dnech a bude pokračovat až do podzimu, dokud to počasí dovolí. V zimě už se tu kácet nedá, protože skály jsou omrzlé a svahy velmi kluzké. To by bylo velmi nebezpečné pro lesní dělníky,“ doplňuje pan Miloš Fikar, zdejší odborný lesní hospodář.

„Práce budou extrémně náročné pro lesní personál. Kácení bude probíhat ve velmi těžkém terénu a navíc za běžného provozu stezky. Nepočítá se totiž s její úplnou uzavírkou, protože práce budou prováděny v etapách podle počasí a po celou turistickou sezónu. Návštěvníci tak musejí počítat s určitými dočasnými omezeními. Vše bude operativně řídit lesní personál a informace o termínech prací a omezení na stezce budou zveřejňovány informačním centrem města Chotěboř na webových stránkách a sociálních sítích,“ vysvětluje starosta města Ondřej Kozub.         

„Prosíme návštěvníky údolí, aby byli velmi opatrní, respektovali pokyny lesního personálu, měli trpělivost při dočasném omezení průchodu stezkou a do údolí nevstupovali za nepříznivých povětrnostních podmínek, protože vítr může suché stromy snadno zlomit. Nechceme stezku uzavřít, všechny práce probíhají kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků, a proto doufáme, že tuto náročnou situaci pochopí,“ uzavírá starosta Kozub.

Kontakty:

Ing. Aleš Kopecký, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, zástupce vedoucího oddělení Správa CHKO Železné hory, mobil: 728 024 285
e-mail: ales.kopecky@nature.cz

Ing. Ondřej Kozub, starosta města Chotěboř, mobil: 724 216 045
e-mail: kozub@chotebor.cz

Informační centrum Chotěboř, tel.: 569 626 634, 734 264 245
e-mail: icchotebor@cekus.eu

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

Diskuse k řešení bezpečnosti v odumřelém porostu. Foto: Ondřej Kozub

Diskuse k řešení bezpečnosti v odumřelém porostu. Foto: Ondřej Kozub

Pokácené odumřelé smrky u stezky. Foto: Aleš Kopecký

Pokácené odumřelé smrky u stezky. Foto: Aleš Kopecký

Pokácené odumřelé smrky u stezky. Foto: Aleš Kopecký

Pokácené odumřelé smrky u stezky. Foto: Aleš Kopecký

Nová generace listnatého lesa mezi pokácenými smrky. Foto: Aleš Kopecký

Nová generace listnatého lesa mezi pokácenými smrky. Foto: Aleš Kopecký

Živé a bezpečné stromy se nekácí. Foto: Ondřej Kozub

Živé a bezpečné stromy se nekácí. Foto: Ondřej Kozub