null Dočasné přeložení turistické stezky v přírodní rezervaci Polom v CHKO Železné hory

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory

Dočasné přeložení turistické stezky v přírodní rezervaci Polom v CHKO Železné hory

23. 5. 2023

Kůrovec se nevyhnul ani lesu v přírodní rezervaci Polom

Tisková zpráva
23. května 2023, Nasavrky

Turistická zelená značená stezka, která vedla přes přírodní rezervaci Polom nedaleko obce Horní Bradlo, byla letos v květnu po dohodě s Klubem českých turistů a Lesy České republiky, s. p., na několit let přeložena. Důvodem je bezpečnost turistů – na stávající trase totiž hrozí pád stromů či větví. Nově zvolená trasa vede po lesní cestě, která prochází ochranným pásmem přírodní rezervace.

„Kůrovec se nevyhnul ani lesu v přírodní rezervaci Polom. Jsou tu desítky suchých stromů, které mohou padnout přímo na stezku a představují tak pro návštěvníky značné riziko. Jejich těžba by způsobila vznik souvislých holých ploch a významně by tak změnila přírodní stav lesa. Je proto lepší počkat, až se tyto suché stromy samy rozpadnou. To může trvat 7 až 10 let a poté bude turistická stezka navrácena do původní trasy. Život lesa v rezervaci tak bude probíhat přirozeně, bez razantních zásahů člověka,“ vysvětluje Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Návštěvníci o pohled na les, který se obnovuje sám, ale ochuzeni nebudou – z náhradní trasy totiž vede odbočka k části rezervace Malý Polom. Uvidí tam, jak byly dříve lesy Železných hor rozmanité, se stromy různých druhů i stáří. Takové porosty se tu zachovaly už jen v některých maloplošných chráněných územích. Na většině míst jinde byly původní lesy nahrazeny smrkovými monokulturami. Kvůli přemnožené spárkaté zvěři, která mladé listnaté stromy a jedle okusuje, ale musí být taková místa oplocena, včetně Malého Polomu,“ popisuje Aleš Kopecký.   

Kontakt:
Ing. Aleš Kopecký, AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, zástupce vedoucího oddělení Správa CHKO Železné hory, mobil: 728 024 285
e-mail: ales.kopecky@nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová

Odumřelé smrky podél původní stezky v přírodní rezervaci Polom. Foto: Radislava Nožířová