null Revitalizace rybníků v Krucemburku splnila účel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Revitalizace rybníků v Krucemburku splnila účel

12. 7. 2023

​​​​​​​U části místních obyvatel vzbudil stav rybníků po rozsáhlé opravě údiv a negativní emoce. Obávají se nadměrného zarůstání rybníků rostlinstvem a řasami. Cílem revitalizace bylo ale kromě obnovení bezpečnosti vodního díla také zlepšení kvality vody a podpora druhů vázaných na vodní prostředí. Všech těchto cílů bylo dosaženo.

Revitalizace rybníků Zadní a Macurův byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu za necelých 11,5 mil. Kč byly obnoveny technické objekty nádrží, došlo k odstranění sedimentů ze dna rybníků a byla realizována opatření na podporu biodiverzity.

Před realizací projektu byla v nádržích špatná kvalita vody a žily v nich prakticky jenom chované ryby a kachny divoké. Nyní má voda průhlednost přes 1,5 m a nádrže obývá řada vzácných a ohrožených druhů ptáků a obojživelníků. Pozorovat zde můžete např. potápku malou, slípku zelenonohou, poláka chocholačku, labuť velkou, ropuchu obecnou, čolka horského, čolka obecného, rosničku zelenou, skokana zeleného, skokana krátkonohého nebo skokana hnědého.

Z pohledu dotace tak projekt jednoznačně splnil svůj účel. I přes to vzbudil aktuální stav nádrží u části místních obyvatel negativní emoce. Díky vysoké průhlednosti vody rybníky totiž zarůstají vodními rostlinami a vláknitými řasami a místní se obávají úplného zárůstu vodních ploch. Situaci proto řešili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) se starostou obce. Výsledkem jednání je povolení nasazení stanoveného množství býložravých ryb, které by měly regulovat rozvoj rostlinstva včetně vláknitých řas, ale neměly by zhoršovat kvalitu vody.

Rozvoj vláknitých řas je způsoben vysokým obsahem živin ve vodě a po odbahnění jsou obvyklým jevem. Mgr. Petra Doležalová z AOPK ČR k tomu řekla: „Dá se očekávat, že řasy postupem času sami zmizí tak, jak se bude rybniční biotop vyvíjet. Aktuálně jejich přítomnost nezhoršuje čistotu vody ani její fyzikálně chemické parametry“.

Horní výpusť před opravou
Pohled z dronu na revitalizované nádrže
Potápka malá
Rosnička zelená