null Poznejte přírodní rezervaci U Sedmi rybníků očima přírodovědců a na vlastní kůži

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Poznejte přírodní rezervaci U Sedmi rybníků očima přírodovědců a na vlastní kůži

11. 7. 2023

Jestliže máte rádi vodní prostředí, nenechte si ujít vycházky v sobotu 15. a následně i 29. července od 10 hodin, kdy se můžete s průvodci vydat do přírodní rezervace U Sedmi rybníků a prozkoumat, jaké přírodní skvosty zde žijí. Pod vedením odborníků z AOPK ČR, RP Správy CHKO Slavkovský les a ENKI, o. p. s. si prohlédnete zdejší obyvatele - ryby, obojživelníky, plankton i plazy, pěkně zblízka.

V sobotu 15. července od 10 hodin je připravena nenáročná vycházka vhodná též pro rodiny s malými dětmi spojená s povídáním a s odchytem živých ukázek obojživelníků a plazů lokality. “Přírodní rezervace U Sedmi rybníků je bohatá na množství i druhy obojživelníků. Žijí zde tři druhy našich čolků - obecný, horský a vzácný velký, zelený klenot rosnička zelená, záhadná blatnice skvrnitá či téměř všechny druhy skokanů ze skupiny hnědých i zelených. Ukážeme si během exkurze jejich odchyt do živochytných pastí a také přímý odchyt síťkováním vodních nádrží. To si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Zvířata budeme mít opravdu na dotyk. Představíme si speciální management rybníků vhodný právě pro obojživelníky. Při teplém počasí budou mít návštěvníci možnost cachtání v mělkých rybnících,” zve jeden z průvodců David Blažek z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. Druhý z průvodců Jan Mávr doplňuje: “Sraz účastníků bude na zpevněné štěrkové cestě k rybníkům na křižovatce cest k rezervaci poblíž informačního panelu. Na místě je možnost parkování osobních aut. Odtud je to do rezervace necelý kilometr po polní cestě. Pak se budeme pohybovat po cestách a hrázích, ale jsme u rybníků tak místy si můžeme okusit mokré stanoviště či prostup mokřadní vegetací.” Když bude vhodné počasí a trocha štěstí, lze v rezervaci vidět také několik zástupců plazí říše – užovku obojkovou, ještěrky nebo třeba slepýše křehkého.

O dva týdny později, v sobotu 29. července 2023 od 10 hodin, se koná na stejném místě v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků další interaktivní vodní exkurze za rybami a vodním planktonem. Tentokrát jde o hydrobiologickou vycházku za zajímavostmi života pod vodní hladinou. “Povíme si o rybách a principech rybí obsádky v různých způsobech rybářského hospodaření. Dozvíme se mnohé o vodním planktonu, klíčových mikroskopických živočiších žijících ve vodě,” říká průvodce Jiří Sikora z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. “Vycházku povedeme kolem vodních ploch a budeme spolu s účastníky odebírat vzorky planktonu přímo v terénu. Odběry si mohou vyzkoušet i děti. Změříme si v praxi ukazatele vodního prostředí. Na navštívených nádržích budeme lovit nejen plankton, ale případně i ryby. Rámcově si tak zhodnotíme ekologický stav těchto rybníků. Při teplém počasí budou mít návštěvníci možnost vykoupat se v mělkých rybnících,” vysvětluje náplň exkurze Marek Baxa z ENKI, o. p. s.

“Pojďte společně s námi odhalit vodní tajemství zdejší přírodní rezervace. Uvidíte unikátní ekologicky čisté vodní nádrže, kterých v našem regionu není mnoho. Odhalíte v sobě lovce. Možná se u toho trochu namočíte, ale ty zážitky stojí za to,” zvou průvodci exkurzí z AOPK ČR, RP Správy CHKO Slavkovský les.

V cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ můžete letos navštívit mnoho rozmanitých exkurzí s průvodci za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech. 

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 951 424 105, jana.rolkova@nature.cz

Tisková zpráva ke stažení