null Monitoring vstavače obecného 2023

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Provedli jsme každoroční monitoring vstavače obecného v Plzeňském kraji

24. 5. 2023

Naši botanici provedli každoroční monitoring kriticky ohroženého vstavače obecného (kukačky) na pravidelně sledovaných lokalitách v Plzeňském kraji. Napočítali ​​​​​​​ celkem 13 946 jedinců, což je nárůst o 2 445 jedinců oproti loňskému roku.
V Plzeňském kraji jsou centrem výskytu především Sušicko-horažďovické vápence, ale i několik málo lokalit na Domažlicku, Tachovsku a Manětínsku.
Péče o lokality s výskytem vstavačů spočívá v kosení louky a jeho správném načasování, pastvě a případně i bránování. Vstavači obecnému vyhovují nezapojené trávníky bez dominance trav, dřevin a menší přísun dusíkatých živin.
Každoroční sčítání pomáhá vyhodnocení způsobu obhospodařování konkrétních lokalit.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.
Monitoring vstavače obecného 2023.