null Bahna 2023

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Bahna 2023

30. 6. 2023

Po několikaleté odmlce jsme letos znovu rozložili stánek AOPK ČR, Správy CHKO Brdy na vojenském cvičišti Bahna v rámci 33. Dne pozemního vojska.

Příznačně za zvuků bojových vozidel, vrtulníků i děl jsme představovali obyvatele brdských vojenských cvičišť, kteří by bez armádního výcviku v Brdech i jinde těžko hledali kvalitní místo k životu. Kromě běžnějších obyvatel tůní a louží se příchozí mohli osobně seznámit s kuňkou žlutobřichou a listonohem letním – našimi „vojenskými celebritami“.  Prostřednictvím křížovky si pak mohli zopakovat informace nabyté u živých tvorů a černé na bílém odhalit, že ARMÁDA koná mnohé PRO PŘÍRODU. Za celý den se u nás zastavilo několik stovek malých i velkých návštěvníků.  Všem děkujeme za přízeň a těšíme se za rok na Bahnech 2024 na shledanou.

 

Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Účastníci akce Bahna 2023.
Detail kuňky žlutobřiché.
Detail listonohu letního.